En ole pitkiin aikoihin postannut ympäristöstä. Nyt tilanne korjaantuu, sillä eteen on tullut asia, joka suorastaan huutaa kannanottoa.

 

Talouselämä julkaisi lokakuussa Suomen parhaat yritykset. Sijalta 25 löytyy helsinkiläis-vantaalainen täysin velaton A. Lokapojat Oy.

 

”A. Lokapojat avaa ja huuhtelee viemäreitä yötä päivää. Työ kannattaa… Päivystävän palveluyrittäjän kulut ovat suuremmat kuin päivätyöläisen, mutta tämä ei välttämättä heikennä tulosta... Pääasia, että joku hoitaa homman, joka pitää hoitaa. Homman hoitaminen palkitaan.” (Talouselämä 36/2008)

 

Pian tuon hehkutuksen jälkeen totuus Lokapojista paljastui. Toiminta on ollut huippukannattavaa, koska se on tehty hämärähommina, törkeillä ympäristörikoksilla. Poliisi epäilee, että yritys on jo vuosia laskenut ongelmajätteitä kaupungin jäte- ja sadevesiviemäreihin.

 

Normaalisti prosessi menee niin, että jätteen tuottaja tilaa loka-auton imemään ongelmajätteet, esimerkiksi pizzerian tai huoltokorjaamon rasvanerotuskaivon, tyhjäksi säiliöönsä. Jos jätemäärä on suuri, se ajetaan saman tien ongelmajätelaitokselle. Jos määrä on pieni, lasti lasketaan lokayhtiön varikolla olevaan keruusäiliöön. Myöhemmin täysi säiliö viedään ongelmajätelaitokseen käsiteltäväksi.

 

Lokapojat toimivat toisin. He avasivat sade- tai jätevesikaivon kadulta ja pumppasivat auton lastina olevan öljypitoisen jätteen sinne. Näin yritys säästi suuret ongelmajätemaksut (jotka se kuitenkin peri jätteen tuottajalta), liiketulos kasvoi ja työntekijä oli ansainnut palkkansa.

 

Miten tällainen on voinut jatkua vuosikausia ilman että kukaan on kiinnittänyt huomiota? Yksi selitys on selvä: jätettä voidaan laskea pois samalla letkulla kuin millä sitä imetäänkin. Näin kukaan ei voi havaita imetäänkö jätettä vai lasketaanko sitä. Toisaalta toimeksiantaja saa työstä laskun, jossa lukee vain ’jätteiden käsittely’, ilman tietoa siitä, miten jätteet on käsitelty. Toiminta on pelkän luottamuksen varassa. Onkin outoa, että loka-alalla ei ole lainkaan valvontaa. Verrattuna saastuneiden maiden käsittelyyn, joka on tarkan valvonnan alla, loka-ala on täysin villi.

 

Hämmentävintä on, että poliisin mielestä yrityksen työntekijät eivät ole suoranaisesti vastuussa rikoksista. Työntekijöitä pidetään vain välikappaleina, jotka ovat noudattaneet johdon käskyjä. Pelkona on ollut oman työpaikan menettäminen. Siis mitä? Jos työnantaja määrää kippaamaan yrityksen roskiksen naapurin tontille, niin eikö tekijä tosiaankaan ole vastuussa siitä? Entä jos johto määrää pistämään hengiltä ikäviä toimenpiteitä vaativan valtion virkailijan, niin eikö tekijä ole vastuussa, jos noudattaa käskyjä työpaikan menettämisen uhalla?

 

On aivan naurettavaa, että työntekijää pidetään oliona ilman aivoja ja omatuntoa! Kyllä rikoksen tekijä on rikollinen siinä missä toimeksiantajakin.

 

Tässä tapauksessa moraali ja eettisyys ovat täysin hukassa. Mitkä mahtavat olla yrityksen ja toisaalta likaisen työn tekijöiden toimintaa ohjaavat arvot? Ei ainakaan ympäristön säästäminen ja ekologisuus, mitkä tällä alalla luulisi olevan ykkösasioita. Mainostaahan yhtiö nettisivullaankin tekevänsä muun muassa öljyvahinkojen puhdistusta!

 

Ilmeisesti yhtiön ja sen työntekijöiden ainoa arvo on taloudellinen: tulos - hinnalla millä hyvänsä! Muistuu mieleen tämän päivän tietäjän Björn Wahlroosin taannoinen lausahdus, ettei yrityksellä voi olla moraalia, sillä se on yhden asian liike, jonka tehtävänä on tuottaa mahdollisimman paljon omistajilleen.

 

Pelottaa ajatella, millaisissa asioissa taloudelliset arvot yleensäkin ohjaavat yritysten toimintaa. En uskalla edes kuvitella, mitä se voisi merkitä ydinjätteiden kohdalla! Jos talouden vaatimukset ja ahneus sokaisevat yrityksen johdon niin, että se ei erota oikeaa ja väärää, niin ainoa toivo on enää se, että yksittäisillä ihmisillä löytyy selkärankaa vastustaa moraalitonta yritystä.

 

Jätevesiviemärit johdetaan puhdistamoon, jolloin rasvajätteet voivat aiheuttaa tukkeumia viemäriverkostossa. Sadevesikaivot johdetaan suoraan vesistöön, Vantaalla Vantaanjokeen ja Helsingissä suoraan mereen. Sieltä ne öljyjätteet myöhemmin löytyvät, A. Lokapojat Oy:n törkeän ympäristörikoksen tuloksena.

 

 

 

PS. Toivottavasti poliisi ja verottaja antavat kunnon kakut lokapojille!